Ranná káva s odborníkmi

Rannej kávy sa zúčastnilo 30 maturantov s odborníkmi technologických profesíí, aby sa dozvedeli o možnostiach uplatnenia sa na dnešnom trhu.

Viem čím chcem byť?

Skvelý skupinový workshop pre mladých, ktorí sa hlásia na stredné školy. Pomocou metód kariérového poradenstva si mladý človek uvedomí čo sú jeho záujmy, čo sú jeho výrazné schopnosti a vlohy.

Kam zo strednej

Workshop určený maturantom, ktorí sa rozhodujú akou kariérnou cestou sa ďalej vyberú.

Príjemná jeseň života

Od našich prednášok Aktívna jeseň života nás naši seniori posunuli na tie témy, ktoré ich zaujímajú a o ktorých sa nemajú s kým porozprávať. A práve tomu je tento projekt určený. 

Aktívna Jeseň života

Prednášky pre seniorov o aktívnom životnom štýle. Úžasná vzájomná debata o túžbach, potrebách a osobných plánoch do budúcnosti.