Od nás pre vás

Občianske združenie sme založili v roku 2005, za účelom pomoci chlapcovi, ktorý potreboval nový invalidný vozík. Za tie roky existencie sa nám podarilo pomôcť seniorom v kluboch, zabezpečiť lieky do DSS, zorganizovať komunitné akcie pre obyvateľov a momentálne sa venujeme kvalitnému životu seniorov a seminárom pre ženy. Sme členkami Slovenskej sexuologickej spoločnosti a sme absolventkami rôznych sexuologických seminárov. Spolupracujeme s odborníkmi z oblasti gynekológie, urológie, psychiatrie, sexuológie a psychológie. 
Silvia Obernauer a Alena Salko  :)
Kontaktujte nás
Fakturačná adresa
Open Society o.z.
Miletičova 36
82108 Bratislava
IČO: 37989316
IBAN: SK13 0200 0000 0038 4966 3157 
VUB Banka