Sex nás každodenný :)

Markíz de Sade povedal:" Jeme, spíme, serieme, šukáme a umierame." Sex je jednou z vecí stierajúcich všetky spoločenské rozdiely. Túžba prekračuje hranice kultúry, genderu aj kasty. Moc sa nestará  o nami vytvorené pravidlá a ako by povedal každý, koho kedy pristihli so stiahnutými nohavicami , ešte menej sa stará o vlastný rozum :)

Všetok život na tejto planéte zdieľa túžbu sa rozmnožovať, avšak ľudský druh vyniká nekonečne zložitejšími a rozmanitejšími spôsobmi, ktorými sa snaží uspokojiť svoje sexuálne túžby. Ľudia sú tiež jediný druh na zemi, ktorí svoje sexuálne túžby stigmatizujú, trestajú a odsudzujú. 
Podľa kolumbijského spisovateľa Marquéza má každý tri životy: verejný, súkromný a tajný. Práve v tom tajnom sa prejavujeme najúprimnejšie. A práve túto svoju úprimnú súčasť samých seba nútime schovávať pred okolitým svetom, práve pre systémy ktoré sme si ako spoločnosť vytvorili. A tak ten náš tajný život je nezlučiteľný s vytvoreným súkromným a verejným. 

Snažíme sa našu sexualitu zaškatuľkovať a exaktne pomenovať. Avšak ona nám zo škatuliek vypadáva, prelieva sa z jednej do druhej a vtedy začínajú spoločenské problémy lebo naráža na naše naučené predstavy a prijatú morálku. 
Ľudia sú však napriek všetkému zniesť aj zemetrasenie, aby znova zažili to, čo sa nazýva orgazmus :)