Košické sexuologické dni 16.09.2022

Štúdium psychológie nás posúva ďalej a nielen vzdialenosťou. Absolvovali sme zaujímavé prednášky z konferencie, kde vystúpili nielen psychológovia, ale aj sexuológovia, urológovia a gynekológovia.